กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร พลังงานจังหวัดยโสธร จัดสัมมนาการสร้างเครือข่ายปิโตรเลียมร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้ (8 เมษายน 2559 ) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร พลังงานจังหวัดยโสธร จัดสัมมนาการสร้างเครือข่ายปิโตรเลียมร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งแรก) โดยมี รองวิบูลย์ รัตนาภรณวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีผู้แทน อบต. อบจ. กำนัน ท้องถิ่น ประมาณ 120 คน ที่โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ จังหวัดยโสธร โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรว่าผ่านการอบรมเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายลงสู่ท้องถิ่น และจะจัดอีก 3 จังหวัดที่ ร้อยเอ็ด สกลนคร และมหาสารคาม