กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กรสำหรับข้าราชการรุ่นใหม่ ในหลักสูตรทีมงานพลังงานร่วม (The Synergistic Teamwork) ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโนโวเทลระยอง ริมแพ รีสอร์ทกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กรสำหรับข้าราชการรุ่นใหม่ ในหลักสูตรทีมงานพลังงานร่วม (The Synergistic Teamwork) ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโนโวเทลระยอง ริมแพ รีสอร์ท

โดยมีนางบุญบันดาล ยุวนะศิริ รองอธิบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้มีทักษะในการนำองค์กร และการสร้างวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันเป็นทีม