กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดรับฟังความคิดเห็น โครงการปะการัง สร้างอาชีพ ระยะที่ 2


เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดรับฟังความคิดเห็นการดำเนินโครงการปะการัง สร้างอาชีพ ระยะที่ 2

สนับสนุนโดยมูลนิธิกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม ณ ที่ทำการประมงพื้นบ้านบ่อแดง อำเภอสทิงพระ

จังหวัดสงขลา โดยมีนางอุษา ประจันตบริบาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ

      สำหรับการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้เป็นการให้ประชาชนเป็นผู้กำหนดพื้นที่ รูปแบบการวางก้อนปะการังเทียม รวมถึงมีส่วนร่วม

ในการทำหน้าที่ตรวจสอบโครงการ ก่อนจะมีการวางปะการังเทียมในพื้นที่ อำเภอสทิงพระ จำนวน 500 ก้อน โดยประชาชนในพื้นที่

เข้าร่วมรับฟังวัตถุประสงค์โครงการและให้ความคิดเห็นรวม 180 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *