Category Archives: คำชี้แจง

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยืนยันนโยบายการบริหารจัดการแหล่งสัมปทานสิ้นสุดอายุ รวมถึงการบริหารจัดการในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย เน้นโปร่งใส เป็นธรรม (23 สิงหาคม 2559)

ตามที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์โดยมีเจตนาให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ข้อคิดเห็นเรื่องการบริหารจัดการแหล่งสัมปทานที่จะสิ้นสุดอายุ และการใช้ระบบ PSC ในระบบพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย (MTJDA) นั้น Continue Reading กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยืนยันนโยบายการบริหารจัดการแหล่งสัมปทานสิ้นสุดอายุ รวมถึงการบริหารจัดการในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย เน้นโปร่งใส เป็นธรรม (23 สิงหาคม 2559)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกำชับบริษัทผู้รับสัมปทานหากมีบุคลากรทำผิดกฎหมายต้องให้ความร่วมมือทุกหน่วยงานดำเนินคดีอย่างเต็มที่ (15 สิงหาคม 2559)

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้รับรายงานแล้ว และขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ว่าจากการตรวจสอบพนักงานคนดังกล่าว เป็นพนักงานของบริษัท Weatherford KSP จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างเหมาบริการของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจ Continue Reading กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกำชับบริษัทผู้รับสัมปทานหากมีบุคลากรทำผิดกฎหมายต้องให้ความร่วมมือทุกหน่วยงานดำเนินคดีอย่างเต็มที่ (15 สิงหาคม 2559)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยืนยันก้อนน้ำมันดิน (Tarball) #ที่ขึ้นบริเวณชายหาดหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ได้เกิดจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ยืนยันผลการวิเคราะห์ก้อนน้ำมันดินที่ขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ไม่ตรงกับน้ำมันดิบในอ่าวไทย (21 ธันวาคม 2558)

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม #ได้ตรวจสอบการดำเนินการ ของบริษัทผู้รับสัมปทานทุกรายที่มีการดำเนินการในอ่าวไทย โดยเฉพาะแท่นผลิตปิโตรเลียมแหล่งไพลินเหนือ Continue Reading กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยืนยันก้อนน้ำมันดิน (Tarball) #ที่ขึ้นบริเวณชายหาดหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ได้เกิดจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ยืนยันผลการวิเคราะห์ก้อนน้ำมันดินที่ขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ไม่ตรงกับน้ำมันดิบในอ่าวไทย (21 ธันวาคม 2558)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชี้แจง เหตุไฟไหม้ถังกักเก็บน้ำมันดิบของแหล่งวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถ ควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติได้แล้ว (9 ธันวาคม 2558)

ตามที่วานนี้ (8 ธันวาคม 2558) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้รับรายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้ถังกักเก็บน้ำมันดิบของแหล่งวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชี้แจงว่า ถังกักเก็บน้ำมันดิบที่เกิดเหตุดังกล่าว เป็นถังกักเก็บน้ำมันดิบ TK091 อยู่ในฐานการผลิต L44H-D1 บ้านคลอ Continue Reading กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชี้แจง เหตุไฟไหม้ถังกักเก็บน้ำมันดิบของแหล่งวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถ ควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติได้แล้ว (9 ธันวาคม 2558)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยืนยันปรากฎการณ์ก้อนน้ำมันดินขึ้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรไม่ได้เกิดจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (30 พฤศจิกายน 2558)

จากเหตุการณ์การเกิดก้อนน้ำมันขึ้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 นั้น นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี ชี้แจงว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ได้ตรวจสอบการดำเนินการของบริษัท Continue Reading กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยืนยันปรากฎการณ์ก้อนน้ำมันดินขึ้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรไม่ได้เกิดจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (30 พฤศจิกายน 2558)
Page 1 of 41234