Category Archives: คำชี้แจง

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชี้แจงการเสนอยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดิบ (16 ตุลาคม 2558)

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่าการเสนอให้ยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดิบครั้งนี้ เนื่องจากคุณภาพน้ำมันดิบที่ผลิตได้จากแหล่งในประเทศบางแหล่งมีสารปนเปื้อนสูง ส่งผลให้โรงกลั่นภายในประเทศไม่สามารถกลั่นได้ตามกระบวนการปกติ แต่หากมีนโยบายให้โรงกลั่นปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อ Continue Reading อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชี้แจงการเสนอยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดิบ (16 ตุลาคม 2558)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยืนยันการทดสอบอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ หลุมดงมูล 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ผ่านความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) เรียบร้อยแล้ว (7 ตุลาคม 2558)

ตามที่มีข่าวว่าได้มีตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ได้ยื่นหนังสือต่อศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น เพื่อเรียกร้องกรณีบริษัท อพิโก้(โคราช) จำกัด ขุดเจาะก๊าซธรรมชาติหลุมดงมูล 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยอ้างว่าไม่มีการแจ้งในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) นั้น Continue Reading กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยืนยันการทดสอบอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ หลุมดงมูล 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ผ่านความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) เรียบร้อยแล้ว (7 ตุลาคม 2558)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชี้แจงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมแหล่งดงมูลยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ถูกต้อง ยืนยันกำกับดูแลทุกขั้นตอนเข้มงวดตามมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (22 กันยายน 2558)

ตามที่มีข่าวว่าได้มีตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ.กาฬสินธุ์ ขอให้ยกเลิกการอนุญาตใช้พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ขุดเจาะสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งก๊าซดงมูล หลุมดงมูล-บีซึ่งดำเนินการโดยบริษัท อพิโก้ (โคราช) Continue Reading กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชี้แจงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมแหล่งดงมูลยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ถูกต้อง ยืนยันกำกับดูแลทุกขั้นตอนเข้มงวดตามมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (22 กันยายน 2558)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเผย แหล่งน้ำมันดิบวาสนาเริ่มผลิตครั้งแรก คาดสามารถผลิตสูงถึง 10,000 บาร์เรลต่อวัน มีปริมาณสำรองประมาณ 7 ปี (20 สิงหาคม 2558)

นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ เปิดเผยว่า บริษัท คริสเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G 10/48 จากการเปิดสัมปทานรอบที่ 19 ( เมื่อปี พ.ศ. 2548 ) ได้สำรวจพบน้ำมันดิบแหล่งวาสนาและเริ่มดำเนินการผลิต Continue Reading กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเผย แหล่งน้ำมันดิบวาสนาเริ่มผลิตครั้งแรก คาดสามารถผลิตสูงถึง 10,000 บาร์เรลต่อวัน มีปริมาณสำรองประมาณ 7 ปี (20 สิงหาคม 2558)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชี้แจงเรือลากส่วนประกอบแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมจอดบริเวณชายฝั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช แค่หลบพายุก่อนเคลื่อนย้ายไปติดตั้งในพื้นที่ผลิตห่างชายฝั่งกว่า 200 กิโลเมตร (11 สิงหาคม 2558)

ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องความกังวลของชาวประมงในอำเภอสิชล อำเภอขนอม และอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับเรือลากจูงส่วนปประกอบแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมที่จอดอยู่บริเวณปากอ่าวสิชล รอยต่อระหว่างตำบลทุ่งใส และตำบลสิชล Continue Reading กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชี้แจงเรือลากส่วนประกอบแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมจอดบริเวณชายฝั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช แค่หลบพายุก่อนเคลื่อนย้ายไปติดตั้งในพื้นที่ผลิตห่างชายฝั่งกว่า 200 กิโลเมตร (11 สิงหาคม 2558)
Page 2 of 41234