Category Archives: คำชี้แจง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงตรวจพื้นที่แหล่งก๊าซใหม่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ยืนยันพบและผลิตได้ 20 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือเท่ากับ 640 ตัน (11 สิงหาคม 2558)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตรวจพื้นที่สำรวจปิโตรเลียมบนบก แหล่งดงมูล จ.กาฬสินธุ์ เร่งเพิ่มปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติให้กับภาคอีสาน ระบุผลการดำเนินการทุกขั้นตอนของกิจกรรมสำรวจปิโตรเลียมแหล่งดงมูลเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม Continue Reading รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงตรวจพื้นที่แหล่งก๊าซใหม่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ยืนยันพบและผลิตได้ 20 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือเท่ากับ 640 ตัน (11 สิงหาคม 2558)

คำชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในการศึกษาดูงานแหล่งปิโตรเลียมปลาทอง (21 กรกฎาคม 2558)

ตามที่ คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้แจ้งความประสงค์เพื่อศึกษาดูงาน ณ แท่นผลิตปิโตรเลียมปลาทอง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม จึงได้ประสานบริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งเป็น Continue Reading คำชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในการศึกษาดูงานแหล่งปิโตรเลียมปลาทอง (21 กรกฎาคม 2558)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยืนยันร่างของกฎหมายปิโตรเลียมที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ย้ำประเทศจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน (8 กรกฎาคม 2558)

นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยืนยันร่างกฎหมายปิโตรเลียม ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณา ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติและเวทีเสวนาสาธารณะหลายครั้งเน้นประเทศจำเป็นต้องเร่งจัดหาพลังงาน ชี้หากบังคับแก้ไขสัญญาก่อนสิ้นสุดอายุสัมปทานจะส่งผลกระทบและ Continue Reading กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยืนยันร่างของกฎหมายปิโตรเลียมที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ย้ำประเทศจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน (8 กรกฎาคม 2558)

กระทรวงพลังงานยืนยันเจตนารมณ์ร่างของกฎหมายปิโตรเลียมที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีมุ่งเน้นผลประโยชน์ของประเทศคำนึงถึงความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และสอดคล้องกับศักยภาพของแหล่งทรัพยากร (6 กรกฎาคม 2558)

ตามที่ได้มีกลุ่มเครือข่ายปฏิรูปพลังงาน (คปพ.) นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมายปิโตรเลียม และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพลังงานในประเด็นต่างๆ ผ่านการแถลงข่าว ต่อสาธารณชนที่มีหลายประเด็นคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ดังนั้น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน แก่ทุกภาคส่วน นายคุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ Continue Reading กระทรวงพลังงานยืนยันเจตนารมณ์ร่างของกฎหมายปิโตรเลียมที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีมุ่งเน้นผลประโยชน์ของประเทศคำนึงถึงความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และสอดคล้องกับศักยภาพของแหล่งทรัพยากร (6 กรกฎาคม 2558)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชึ้แจงการเผาก๊าซธรรมชาติหลุมดงมูล 5 ล่าสุดปลอดภัย เป็นแค่ก๊าซค้างหลุม เตรียมรอผลประเมินเพื่อการพัฒนา (30 มิถุนายน 2558)

ตามที่มีข้อกังวลว่าหลุมเจาะดงมูล 5 ยังมีการเผาก๊าซทิ้งอยู่ภายหลังจากที่มีการแจ้งว่าเสร็จสิ้นการทดสอบหลุมแล้ว และอ้างว่าไร้มาตรการชี้แจงในการดำเนินการ นั้นกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติขอชี้แจงว่าการเผาก๊าซตั้งแต่เริ่มขุดเจาะ จนมาถึงช่วงทดสอบอัตราการไหล ได้มีการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO Continue Reading กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชึ้แจงการเผาก๊าซธรรมชาติหลุมดงมูล 5 ล่าสุดปลอดภัย เป็นแค่ก๊าซค้างหลุม เตรียมรอผลประเมินเพื่อการพัฒนา (30 มิถุนายน 2558)
Page 3 of 41234