Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงพลังงาน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการบริหารจัดการ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมดีเด่น (SHE Award) ประจำปี 2559 มุ่งหวังสร้างแรงจูงใจยกระดับมาตรฐานแก่วงการปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่อง (14 กันยายน 2559)

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมดีเด่น (SHE Award) ประจำปี 2559 จัดโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยในวันนี้ได้จัด การบรรยายทางวิชาการ Continue Reading กระทรวงพลังงาน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการบริหารจัดการ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมดีเด่น (SHE Award) ประจำปี 2559 มุ่งหวังสร้างแรงจูงใจยกระดับมาตรฐานแก่วงการปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่อง (14 กันยายน 2559)

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานการประชุมร่วมกับรองอธิบดี ผู้อำนวยการกองแผน พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี กาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี และทีมที่ปรึกษา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ DMF Networking (2 กันยายน 2559)

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานการประชุมร่วมกับรองอธิบดี ผู้อำนวยการกองแผน พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี กาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ทีมที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ DMF Networking Continue Reading อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานการประชุมร่วมกับรองอธิบดี ผู้อำนวยการกองแผน พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี กาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี และทีมที่ปรึกษา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ DMF Networking (2 กันยายน 2559)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชี้แจงงานวิจัยบุคคลฯวปอ.เมื่อ 4 ปีก่อน ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่เปลี่ยนแปลงไปมากจากปัจจุบัน ยืนยันการบริหารแหล่งก๊าซฯที่จะสิ้นสุดสัมปทาน เป็นนโยบายสำคัญที่ต้องศึกษารอบด้าน เพื่อประโยชน์ของประเทศ (30 สิงหาคม 2559)

ตามที่มีบทความในเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ ได้นำเสนอข้อมูลเพียงบางส่วนของเอกสารวิจัยส่วนบุคคล ของนายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ภายใต้บทบาทในอดีตของการเป็นนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 24 ประจำปี 2554 -2555 โดยบทความนั้นพยายามชี้นำว่าเป็นผลการศึกษาที่ควรจะนำมาใช้ในการบริหารจัดการกับแหล่งก๊าซฯในอ่าวไทยที่สัมปทาน ที่กำลังจะสิ้นสุดอายุ นั้น Continue Reading กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชี้แจงงานวิจัยบุคคลฯวปอ.เมื่อ 4 ปีก่อน ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่เปลี่ยนแปลงไปมากจากปัจจุบัน ยืนยันการบริหารแหล่งก๊าซฯที่จะสิ้นสุดสัมปทาน เป็นนโยบายสำคัญที่ต้องศึกษารอบด้าน เพื่อประโยชน์ของประเทศ (30 สิงหาคม 2559)

“มติครม.” เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าและรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร [ Chief Executive Officer (CEO) และ Deputy Chief Executive Officer (DCEO) ] ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (24 สิงหาคม 2559)

โดยผู้แทนฝ่ายไทยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ คือ แต่งตั้ง นายวิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม สังกัดกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร Continue Reading “มติครม.” เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าและรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร [ Chief Executive Officer (CEO) และ Deputy Chief Executive Officer (DCEO) ] ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (24 สิงหาคม 2559)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยืนยันนโยบายการบริหารจัดการแหล่งสัมปทานสิ้นสุดอายุ รวมถึงการบริหารจัดการในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย เน้นโปร่งใส เป็นธรรม (23 สิงหาคม 2559)

ตามที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์โดยมีเจตนาให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ข้อคิดเห็นเรื่องการบริหารจัดการแหล่งสัมปทานที่จะสิ้นสุดอายุ และการใช้ระบบ PSC ในระบบพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย (MTJDA) นั้น Continue Reading กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยืนยันนโยบายการบริหารจัดการแหล่งสัมปทานสิ้นสุดอายุ รวมถึงการบริหารจัดการในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย เน้นโปร่งใส เป็นธรรม (23 สิงหาคม 2559)
Page 1 of 3012345...102030...Last »