กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เร่งสร้างความเข้าใจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจัดประชุมเครือข่ายปิโตรเลียมใน 3 จังหวัด อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ กำแพงเพชร

นายสุริยันต์ อภิรักษ์สัตยากุล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ได้เร่งเดินหน้าสร้างความเข้าใจเรื่องการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยการจัดสัมมนาผู้แทนส่วนราชการและสื่อมวลชนภายใต้ชื่อโครงการ “เครือข่ายปิโตรเลียม” ประจำปี 2559 ซึ่งได้เริ่มต้นจัดครั้งแรกในวันที่ 20 เมษายน 2559 ที่จังหวัดอำนาจเจริญ Continue Reading กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เร่งสร้างความเข้าใจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจัดประชุมเครือข่ายปิโตรเลียมใน 3 จังหวัด อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ กำแพงเพชร

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร พลังงานจังหวัดยโสธร จัดสัมมนาการสร้างเครือข่ายปิโตรเลียมร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้ (8 เมษายน 2559 ) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร พลังงานจังหวัดยโสธร จัดสัมมนาการสร้างเครือข่ายปิโตรเลียมร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งแรก) โดยมี รองวิบูลย์ รัตนาภรณวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีผู้แทน อบต. อบจ. กำนัน ท้องถิ่น ประมาณ 120 คน ที่โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ จังหวัดยโสธร โ Continue Reading กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร พลังงานจังหวัดยโสธร จัดสัมมนาการสร้างเครือข่ายปิโตรเลียมร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี และ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แบบเข้มข้น

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี และ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แบบเข้มข้น ให้กับแกนนำเครือข่ายปิโตรเลียม ที่คัดเลือกแล้ว จำนวน 41 คน (คัดจาก จำนวน 160 คน ที่อบรมเมื่อวันที่ 8-10 มี.ค. 59) Continue Reading กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี และ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แบบเข้มข้น

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ วช.เปิดตลาดคลองผดุงกรุงเกษมอย่างเป็นทางการ เชิญชวนประชาชนร่วมชม ชิม ชอป ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน งานวิจัยทำเงิน เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ราคาโปรโมชัน สินค้าชุมชนราคาถูก ตั้งแต่ 5-27 มีนาคม 2559 เผยยอดรายได้ 3 วันแรกกว่า 2 ล้านบาท ยอดประชา

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ วช.เปิดตลาดคลองผดุงกรุงเกษมอย่างเป็นทางการ เชิญชวนประชาชนร่วมชม ชิม ชอป ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน งานวิจัยทำเงิน เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ราคาโปรโมชัน สินค้าชุมชนราคาถูก ตั้งแต่ 5-27 มีนาคม 2559 เผยยอดรายได้ 3 วันแรกกว่า 2 ล้านบาท ยอดประชาชนร่วมเที่ยวงาน 7 พันกว่าคน Continue Reading กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ วช.เปิดตลาดคลองผดุงกรุงเกษมอย่างเป็นทางการ เชิญชวนประชาชนร่วมชม ชิม ชอป ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน งานวิจัยทำเงิน เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ราคาโปรโมชัน สินค้าชุมชนราคาถูก ตั้งแต่ 5-27 มีนาคม 2559 เผยยอดรายได้ 3 วันแรกกว่า 2 ล้านบาท ยอดประชา

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามกระบวนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการปิโตรเลียม เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องคาริเบี้ยน ๑ – ๓ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน นำคณะโดยท่านรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินายสุริยันต์ อภิรักษ์สัตยากุล ได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามกระบวนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการปิโตรเลียม เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องคาริเบี้ยน ๑ – ๓ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท Continue Reading กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามกระบวนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการปิโตรเลียม เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องคาริเบี้ยน ๑ – ๓ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี